Ağ bağlantısı nedir ?Blog Yazısı

Ağ bağlantısı nedir ?


1. Bilgisayar Ağı Nedir ?

Bilgisayar ağı birbirine kablolarla bağlanamış ana bilgisayar, yazıcı vb. elektronik aracları daha ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasıdır. Ağ bağlantısı insanlara bireysel değil ortak çalışma imkanı sağlar ve veri, yazıcı, modem gibi ekipmanları paylaştırılır.

2. Neden Ağ Bağlantısı Gereklidir ?

Ağ bağlantısı zaman ve para kazancı sağlar.Başarılı bir işletme dünyaya ile haberleşmeye gerek duyar.Bu sayede personeller tüm donanımı kullanabilir ve extra yazıcı,modem vb.aygıtların maliyetlerinden kurtarır.

3. Ağ Çalışma Şekli Nasıldır?

Ethernet en genel networking sistemidir. Ethernet standardlarıyla birlikte gelmiştir. Ethernet ağından gönderilen tüm mesajlar diğer bir ekipmanın alabileceği standart kodlardan oluşur. İlk olarak XEROX tarafından bulunmuş ve daha sonra DEC, Intel ve XEROX tarafından formulize edilip belirli metodları kullanıp saniyede 10 Mbit veri transfer edebilen bir sistem olarak ortaya çıkmıştır.

A. Yerel Bilgisayar Ağları:
Birbirne yakın,aynı binada olan bilgisayarların birbirlerine bağlanmasıyla oluşur

B. Geniş Alan Bilgisayar Ağları:
Coğrafi olarak birbirinden çok uzak olan bilgisayarların birbirleriyle bağlantısı ile oluşur.

4. Ağ Topolojileri

Üç çeşit ağ bağlantısı vardır. Bunlar:
- Star
- Bus
- Ring

Star ve Bus en çok kullanılanlarıdır.

1. Bus (Hat) Ağ Bağlantısı:
Bus yapı,hat yapı olarakta adlandırılır.Ağ üzerindeki tüm node'lar tek ağ üzerindedir.Ağ bağlantısı tek bir koaksiyel kablo ile yapılır. Bu kablonun uçlarına BNC denilen konnektörler bağlanır.

2. Halka Ağ Bağlantısı: 
Kapalı döngü halindeki kablodur. Her terminal, başka iki terminale bağlıdır. Veriler terminaller arasında halka yapısının içinde aynı yönde gönderilir. Veriler gideceği yere ulaşana kadar önceki tüm terminallerden geçerler. Her terminal bir sonrakine mesajı göndererek tekrarlayıcı görevi görür. Halkadaki yanıt zamanı terminallerin sayısıyla belirlenir. Fazla terminaller ağı yavaşlatırlar.

3. Star (Yıldız) Ağ Bağlantısı:
Adından anlaşılabileceği gibi yıldız mimarisindedir. Yani yıldızın merkezinde bir hub veya switch, bunlara bağlı olan tüm noktaları birbirine bağlar (UTP kablo ile). Kablonun bir ucu ağ adaptör kartına bağlıyken, diğeri hub veya switch'e takılır.

5.Ağ Ekipmanları

A. Ağ Adaptör Kartları: 
Ağ yapısını temelini oluşturur.Bu kart ağ bağlantısı ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurar.

B.Anahtar ( Switch ) :
Switchler daha öncede bahsedildiği gibi daha kompleks Hub'lardır. Büyük bir ağı segmentlere (parçalara) bölerek ağ performansını arttırır. Herhangi bir node'tan gelen verinin tüm ağa dağıtılması yerine istenilen node'a dağıtılmasını sağlar.Ağ durmunu izler, veriyi gönderip, iletim işleminin yapılıp yapılmadığını test eder. Bu özelliğe "store and forward" (depola ve ilet) denir.


Hub: 
Hub'lar star topoloji ağlarda merkezi bağlantı üniteleridir. Hub kendisine bağlanılan tüm node'larınbirbirleri ile iletişim kurmasını sağlar. Hub'a bağlanılan her ekipmanın kendi güç kaynağı olduğu gibi hub'ında kendi güç kaynağı vardır. Hub üzerinde bulunan durum ışıkları ağ durumunu izlememizi ve arıza tesbit işlemlerini kolaylaştırır. İkiden fazla hub birbirine bağlanabilir fakat Ethernet standartlarında bazı sınırlar vardır. Hub-Hub bağlantıları yerine switchlerden hub'lara gidilebilir, ve bu durum ağ performansını arttırır. 10 Mbps veya 100 Mbps ağlar için hub'lar bulunmaktadır.

6. Kablolar

Ağ bablolaması node'lar arasında fiziksel hatıdır.Ethernet standartlarında üç çeşittir.

- UTP Kablo:
Ağ bağlantısı habelrleşme sistemlerinde ve yüksek dereceli telefon hatlarında kullanılan kablodur. Korumalı ve korumasız olarka iki çeşittir.


- Koaksiyel Kablo:
Yalıtılmış bir tabak ve koruma için bir metal kılıfla çevrilidir.Televizyon kablosu olark bu tür kablolar kullanılır.Koaksiyel kablolar, "baseband" ve "broadband" olarak iki türdür.


- Fiberoptik Kablo:
Bu kablolar verileri dijital formda iletirler. Işık darbeleri açık, esnek ve insan saçından ince olan tüp üzerinde dolaşırlar. Bir tel kablo yüzeyine yüzlerce tüp yerleştirilmiştir. Fiber optikler güvenilir bir iletişim kanalıdır. Çok az ya da sıfır hatayla çok yüksek hızlarda (saniyede birkaç milyar bit) verileri iletirler. Uzun mesafelerde okumak ve ışık darbe sinyallerini güçlendirmek için "repeater" denilen tekrarlayıcılara ihtiyaçları vardır. 

Scroll to Top