BAŞARILI CEO OLMANIN PÜF NOKTALARIBlog Yazısı

BAŞARILI CEO OLMANIN PÜF NOKTALARI

CEO (Chief Executive Officer ), başkanlık ya da bir örgütün sorumlu kişi gibi bir kuruluşun başkanı anlamına gelmektedir.
İcra Kurulu Başkanı (CEO) bir şirket veya kuruluşun en üst düzey yöneticisidir. CEO’ların kendi örgütünün ihtiyaçlarına bağlı olarak belli başlı sorumlulukları vardır.
Bir CEO’nun görev tanımı organizasyonu göre değişir.
Genel Müdür Yönetim Kuruluna rapor ya da bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlarda, örneğin CEO, eyalet hükümeti olarak, bir ajans ya da bölüm başkanı olabilir ve valinin ofisine rapor eder. CEO aynı zamanda iş sahibi olabilir ve bu sayede iş kurucu olabilir. Bu durumlarda, bir Yönetim Kurulu oluşturulabilir, ama yine de CEO’nun yetki ve sorumluluğunda devam eder.
Üst kişi başkan ve CEO’nun komutanın en üst kişi olduğu ve onun sistemin ihtiyaçlarına bağlı olarak belirli sorumlulukları olduğu bilinir.Böylece, CEO’nun iş sorumlulukları organizasyondan organizasyona değişebilir. Bir kuruluşta yönetim her seviyede olduğu gibi, CEO’nun rolü yöneticisinin temel iş sorumlulukları ile başlar.
CEO rolü bir organizasyon içinde önemli bir sorumluluk, hesap verebilirlik ve yetki taşır. CEO olanların ayrıca ek sorumlulukları vardır.


ceo-olmak

Bir CEO sorumlulukları şunlardır:
• Oluşturma iletişim ve örgütün uygulama vizyonu , misyonu ve genel yönünü, genel geliştirilmesini ve uygulanmasını, lider kuruluşun stratejisini belirlemek.
• Rehberlik yönetmenlik ve cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere diğer yönetici liderlerin çalışmalarını değerlendirmekle birlikte, lider başkan yardımcıları kurumun raporlama yapısına bağlı olarak stratejiler geliştirmek,
• Bir Yönetim Kuruluna tavsiye ve rehberlik etmek.
• Formüle etme ve stratejik planının uygulanmasında işletme veya kuruluşun yönünü yönlendirmek.
• Stratejik planlar ile kurulan, yönüne göre bir örgütün tam çalışmasını gözetlemek.
• Organizasyonun başarılarını değerlendirmek.
• Genişleme, müşteriler, pazarlar, yeni endüstri gelişmeleri ve standartlara ve için, iç ve dış rekabet, fırsat ve farkındalığı sürdürmek.
• Yerel toplum, devlet sivil ve mesleki dernek sorumlulukları ve faaliyetleri için kuruluşun temsil ve ulusal düzeyde faaliyetlerini yönetmek. (Diğer yönetici liderleri ilgi sorumluluğunu taşımaktadılar.)
• Yeterli liderlik gösterilmesi sonrası, organizasyonun misyonunda başarı sağlamaktır. Liderlik vizyonunu başarıyla uygulayarak, sektör veya sistemde saygınlığı en yükseğe çıkarabilmektir.

Scroll to Top