Dünya Dans GünüBlog Yazısı

Dünya Dans Günü

İnsanın var oluşundan bu yana insanoğlunun kendisini ifade ediş biçimi olarak ortaya çıkan dans, ilkçağlardan günümüze kadar değişerek ve gelişerek evrenselleşti. Bu süreç içerisinde, bir disiplin haline gelen dans, farklı anlatımların, farklı görüş ve akımların etkisiyle kendi içerisinde dallarına ayrıldı. İnsan bedeninin ve zihninin sınırları zorlandıkça dans teknikleri gelişti ve dansla anlatım daha da güçlendi.


29 Nisan Dünya Dans Günü ya da başka bir deyişle Uluslararası Dans Günü. Uluslarrası Tiyatro Enstitüsü ITI ve Unesco ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından1982 yılında tanıtılan ve her yıl 29 Nisanda kutlanan Dünya Dans Günü,tüm siyasi,kültürel, etnik engelleri aşarak ortak dil olan dans aracılığı ile insanları bir araya getirmeyi amaçlıyor.Tarih modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre (1727-1810) doğum günü anısına ITI Uluslararası Dans Komitesi tarafından belirlenmiştir.Her yıl olağanüstü bir korograf veya dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermek için davet edilir.Bu kişiler ITI işbirliği ile Uluslararası Dans Günü Kurucu kurumu tarafından seçilir. Dünyadaki tüm insanları aralarındaki ırk, dil ve diğer farkları gözetmeden dans aracılığı ile bir araya toplayıp,bu sanatın evrenselliği içinde kutlamak amacı ile her yıl yayınlanan bu mesajlar umuyoruz ki görevini yapar ve tüm insanlar barış için, kardeşlik için dans eder.Dans evrenseldir, dans ulusaldır, dans yereldir, dans insanın kendisidir. İnsan duygusu, düşüncesi, yeteneği ve birikimleriyle ortaya çıkan dans insanın ta kendisidir. Kendisini dansla ifade edebilen, ülke çapında ve dünya platformunda yaşayışını ve arzularını dile getirebilen ve dansa gönlünü koyan herkesin DÜNYA DANS GÜNÜ kutlu olsun.

Scroll to Top