Kullanım Sözleşmesi

Sitemizi (ogretiyor.com) kullanarak, üye olarak veya ders ekleyerek bu sözleşmedeki tüm maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.

İzleyiciler İçin

1. Öğretiyor.com 'daki dersleri belirli ücretler karşılığında satın alarak ya da ücretsiz olarak, Ogretiyor.com işlemeye devam ettiği sürece izleme hakkına sahip olursunuz. Satın aldığınız dersleri ücretli veya ücretsiz olarak dağıtamayacağınızı anladığınızı beyan ediyorsunuz.

2. Kredi yüklemede banka havalesi dışındaki ödeme yöntemlerimizde, ekstra ödeme ücreti bedellerinin alınacağını kabul ediyorsunuz. Bu bedeller yükleme esnasında ekranınıza yansıtılır.
Paypal ile yapılan ödemelerinizde kredi tutari üzerine %18 KDV uygulanır. Hesabınıza sadece KDV hariç net ödemeniz olan kredi tutarı yüklenir.
Havale ile yapılan ödemelerinizde tarafımıza aktarılan tutardan %18 KDV düşülerek kalan net tutar hesabınıza kredi olarak yüklenir.
Faturanızı bize adres bilgilerinizi göndererek alabilirsiniz, karşı ödemeli kargo ile gönderilecektir ve mesuliyet tamamen tarafınıza geçecektir. Firmamız alınmayan kargoları geri teslim almayacak ve faturanızın mesuliyeti sizin üzerinizde olacaktır. Faturaların kargo ücretleri neredeyse alınan kredilerle eş ücretlerde olduğundan, Ogretiyor.com faturaları sadece talep üzerine gönderir, faturanızı kesildiği ay içinde talep etmez iseniz arşive kaldırılacaktır.

3. Tüm ödemeler son ödemelerdir ve herhangi bir şekilde iadesi mümkün değildir. Kredi tutarlarınız iade edilemez, tarafınızdan istediğiniz zaman kullanılabilir.

4. Oluşabilecek teknik sorunlar, bilgilerin, videoların silinmesi vb. gibi planlanmışın dışında durumlarda Ogretiyor.com ‘dan herhangi bir tazminat, iade talebinde bulunulamaz.

Eğitmenler İçin

1. Eğitim seti hazırladığınızda bu eğitime sonradan eklenen her dersin, seti satın alan kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak izlenebileceğini kabul ediyorsunuz.

2. Yüklediğiniz dersi satın alan kullanıcıların, bu dersi süresiz olarak izleyebileceğini kabul ediyorsunuz.

3. Ogretiyor.com telif haklarınızı korumak için her ne kadar elinden gelen çalışmayı yapıyor olsa da, bu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk taşımadığını anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz.

4. Dersiniz için hazırladığınız google reklamlarını ve telif bedellerinin, kredinizden düşülebileceğini kabul ediyorsunuz. Bu bedel sadece eğitimlerinizden kazandığınız bakiyeden düşülür.

5. Eğitmenlerin her satıştan kazandıkları oran %50 dir. Bu değerin daha sonraki bir zamanda, düşürülebileceğini ve yükseltilebileceğini kabul ediyorsunuz. Kazançlar eğitmenin kazancı 50 TL'ye ulaştığında eğitmene ödenir.

6. Yüklediğiniz eğitim videolarının her türlü mecrada yayın, dağıtım ve gösterim haklarını Ogretiyor.com a devrediyorsunuz. Bu videolarla ilgili daha sonradan bir hak talep edemez, silinmelerini isteyemez ya da bu videoları kendiniz başka bir mecrada yayınlayamazsanız. Bu koşulun istisnası ancak Ogretiyor’un vereceği yazılı bir izinle, Ogretiyor insiyatifinde sağlanabilir.

7. Eğer vergi mükellefi değilseniz ve firmamıza tarafınıza ödenecek tutar için fatura kesemiyorsanız, hak edilmiş kazançlarınız adınıza gider pusulası düzenlenerek ve %17 stopaj vergisi ücreti düşürülerek tarafınıza gönderilecektir.


Kaynak Dosyalar ve Her Türlü İçerik Hakkında
Ogretiyor.com da paylaşılan tüm görüntüler eğitmenler tarafından iletilmiş, sorumlulukları kendilerindedir. Aynı zamanda kaynak dosyalarda eğitmenler tarafından iletilir ve bunların kullanımından eğitmenler ve kullanıcılar birlikte sorumludur. Bunlar aracılığıyla doğabilecek herhangi bir problemden Ogretiyor.com sorumlu tutulamaz. Ogretiyor.com un gönderilen içeriği her alandan kontrol etmesi mümkün değildir, dolayısı ile telif hakları ve dosyaların kullanımından oluşabilecek herhangi bir zararın sorumlusu eğitmenler ve izleyicilerin kendileridir.

Hukuki Olarak

Kullanım Koşulları mızın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Kullanım Koşulları mızdan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ogretiyor.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Kullanım Koşulları’nı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site ’ de güncelleyerek ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Kullanım Koşulları nda değişen hükümler, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanım Koşulları, Ogretiyor.com hariç, kullanıcılar dahil herhangi bir tarafın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Kullanım Koşulları ndaki her türlü madde kullanıcı Site üzerinden üyeliğini silse, Ogretiyor.com tarafından hesabı kapatılsa dahil herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın geçerliliğini koruyacak, yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Ogretiyor.com, kullanıcısının Kullanım Koşulları na ilişkin kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle; herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmasında, kullanıcın kendisi için Site üzerinde oluşturulmuş şahsına özel profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması durumunda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunmasında, Ogretiyor.com sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve kullanıcı fesih sebebiyle Ogretiyor.com nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Tüm kullanıcılar Ogretiyor.com tarafından istenen bilgileri doğru bildirdiklerini beyan ve taahhüt ederler, yanlış bilgilerden kaynaklı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendi üzerlerinde olduğunu kabul ederler.


Satıcıların (eğitmenlerin) / Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Satıcılar kendi oluşturdukları ilanlardaki özellikleri kendileri tarafından belirtilmiş işi, belirtilen bedel üzerinden yapmayı, İş i tamamlamayı, varsa / gerekli ise alıcı tarafından sağlanan direktifler doğrultusunda tamamlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı ve Alıcı arasında olası anlaşmazlıklarda, Ogretiyor.com çözüm için kendi insiyatifinde yardımcı olmayı istese de, her ne sebeple olursa olsun, satıcı veya alıcı Ogretiyor.com’ dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcılar, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde alıcıların Ogretiyor.com havuz hesabına satıcıya aktarılmak uzere gonderdigi İş bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten (%50) ve satıcının kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesinden sonra, satıcı Site aracılığıyla Para Çekme talebi gönderdikten en az 15 en fazla 45 gün süren güvenlik sürecinden sonra ( Kullanım Koşulları nda belirtilen özel durumlar hariç), Ogretiyor.com a bildirdiği para hesabına transfer edileceğini; bu süreçte havuz hesapta bulunan satıcının parası üzerinde Ogretiyor.com nin satıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ogretiyor.com un eğitmene karşı olan hizmeti, Para Çekme talebi sonuçlandırılına kadar sürer. Yani eğer satıcı bir ders ya da eğitim seti satar ve bu iş ile ilgili Para Çekme talebini 90 gün sonra gönderir ise, Ogretiyor.com hizmeti 90 + (15…45) gün sonra sonuçlanacaktır ve Ogretiyor.com hizmetin sonuçlanmasıyla birlikte komisyon bedelini keserek, faturalandırarak, satıcıya talep ettiği bakiyesini gönderecektir. Para Çekme talebi uzun bir süre diliminde yapılmış birden fazla İş için geçerli olabilir, bu durumda yapılacak olan toplu ödeme ve toplu fatura, ilgili miktardaki İş e ait hizmetin sonuçlanması anlamına gelecektir. Satıcılar, alıcıların Ogretiyor.com havuz hesabına aktardığı miktarın tamamından sorumludur, eğer satıcı vergi mükellefi ise faturalandırma, gelir vergisi, KDV gibi tüm vergisel sorumluluklar alıcıya aittir. Yani satıcı 10 liraya yaptığı İş in 10 lirasındanda sorumludur, Ogretiyor.com kendi kestiği hizmet bedelini direk olarak satıcıya faturalandırır, bu süreç sonuçlanana kadar satıcının parası Ogretiyor.com havuz hesabından Satıcı adına Ogretiyor.com tarafından bekletilir. Ogretiyor.com bekletme hesabında bir güvenlik sorunu oluşması ve nakite müdahele olması durumunda uğranacak zarardan Ogretiyor.com sorumlu tutulamaz. Satıcı yaptığı İş ile ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ogretiyor.com aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini iş yapana rücü etme hakkı her zaman mevcuttur. Satıcı, alıcının İş i kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, herhangi bir hak talep etmeyeceğini, yapılan İş geri döndürülemez olsa da ödemenin alıcıya iade edileceğini anladığını kabul ve beyan eder. Ogretiyor.com bu gibi durumlarda satıcıdan işin teslimine dair ispat belgesi ister ve Ogretiyor.com kendi insiyatifinde İş in makul bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına, ödemenin iade edilip edilmemesi gerektiğine dair bir karar verir, alıcı ve satıcı da bu karara uyacaklarını kabul ve beyan eder, Ogretiyor.com itirazları değerlendirme ya da reddetme hakkını saklı tutar. Ayrıca Ogretiyor.com alıcıya 7 günlük telafi süresi verebilir, alıcı bu süreyi kabul etme yükümlüdür. Bu süre bitiminde alıcı İş i hala kabul etmiyor ise alıcının havuz hesabındaki para Ogretiyor.com hesabına iade edilir. Satıcı, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı alıcının talepleri doğrultusunda ancak kendi insiyatifi ile Ogretiyor.com nin vereceğini bildiğini ve Ogretiyor.com ’dan kendi verdiği ve alıcı ’nın verdiği kararlardan dolayı her ne suretle olursa olsun herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, yayınladığı İş ilanının tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Kullanım Koşulları hükümlerince belirlenen veya Site’nin belirli yerlerinde belirtilen, Site’nin ve Site ’de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu, Ogretiyor.com ’un hiçbir sıfat altında sorumlu tutulamayacağını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Yüklenen videoların kaldırılması hakkında;
Eğitmenin bir ders ya da eğitim seti yükleyerek Ogretiyor ile iş birliği yapması demek, ilgili tüm videoların haklarını tamamiyle, süresiz olarak Ogretiyor ' a devretmesi anlamına gelir. Bu andan itibaren videoların kaldırılması hakkında eğitmen bir talepte bulunamaz. Videoların kaldırılması ancak ve sadece Ogretiyor.com'un insiyatifindedir. Bu doğrultuda Oğretiyor yapılan iş birliği doğrultusunda kendi maliyetlerini video başı minimum 50 TL olarak belirlemiştir, bu tutar daha yüksekte olabilir (Ogretiyor kendi insiyatifinde belirler). Bu maliyetlerin karşılanması ve eğitim seti satılmış ise bu sebeple doğabilecek sorunların maliyetlerinin toplamı tazmin edilmeden bir videonun kaldırılması değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca Ogretiyor eğitmeninin uygunsuz davranışlarını, kullanım sözleşmesini aykırı ya da Ogretiyor personeline yönelik kusurlu davranışlarını tespit etmesi durumunda, eğitmeni kazanç haklarından men etme, üyeliğini durdurma haklını saklı tutar. Böyle bir durumda eğitmen haklarını devretmiş olduğu videolardan ve bu videolar aracılığıyla elde edilen, edilecek olan gelirlerden hiç bir zaman bir hak talebinde bulunamaz.

- Alıcılar (video eğitim alan kullanıcılar)
İzlenen videoların, verilmiş olan derslerin ya da alınmış olan derse erişim imkanının bir tüketim ürünü olduğunu anladığını kabul, beyan ve taahür eder. Bu sebeple hiç bir satın alma işlemi geri döndürülemez, iadesi talep edilemez. Alıcılar derslerden memnun kalmaz ise bunu Ogretiyor ekibine spesifik sebepleriyle birlikte iletmeleri konusunda teşvik edilirler. Ogretiyor ekibi kendi insiyatifinde, alıcının memnuniyetsizliğini iade yapmaya uygun derece haklı bulursa, ilgili iadeyi kendi insiyatifiyle yapabilir.
Teknik sebepler dolayısıyla videoların zaman zaman erişime kapalı olması söz konusu olabilir. Bu zamanlarda alıcılar Ogretiyor'dan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


Ogretiyor.com Hizmet Tanımı

Ogretiyor.com ve çalışanları tarafından verilen hizmetin temelini, alıcıyla satıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin kolaylığını sağlamak, ödeme işlemlerini yürütmek, satıcı Para Çekme talebi gönderene ve bu talep karşılığı satıcıya hak ettiği ödeme gönderilene dek sürdürülen hizmetler kapsamaktadır (Ogretiyor.com havuz hesabında Satıcılara ait olan nakidin tutulması, bekletilmesi de bu hizmet tanımına dahildir). Ogretiyor.com kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için sürekli olarak Site yi geliştirmek ve müşteri desteği sağlamak için çalışır ancak bu bir sorumluluk değil, Ogretiyor.com nin kendi insiyatifinde kullanıcılarına sunmayı tercih ettiği bir avantajdır. Ogretiyor.com alıcılardan havuz hesaba aktarılan nakidi, satıcıların Para Çekme talebi sonuçlanana kadar tutar ve talebin sonuçlanmasıyla birlikte satıcıya nakidi aktarırken kendi komisyon bedelini keser / satıcıya bu bedelin faturasını keser ve kalan miktarı talep edilen hesaba aktarır. Ogretiyor.com nin satıcı ile alıcı arasındaki iletişimi sağlar ancak bu iletişim süreci, İş in yapılması/kalitesi, teslim tarihi ile ilgili bir sorumluluğu olmamakla birlikte, alıcıların satın alma esnasında harcadıkları tutarı vergi mükellefi ise fatura etme sorumluluğu da satıcılara aittir, Ogretiyor.com satıcı adına ve alıcının güvenliği adına bu ödemeyi havuz hesapta bekletmek üzere Satıcı adına teslim alır. Ogretiyor.com satıcılara aktarılmak üzere teslim alınan ve ardından aktarılan nakidin vergisel sorumluluğu altında değildir, bütün bu sorumluluklar Satıcı ya aittir. Ogretiyor.com sadece hizmetinin sonuçlandığı anda; satıcıya ödemesini iletirken kestiği komisyon bedelinden vergisel olarak sorumludur ve bu bedelin faturasını keserek tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olur. Alıcılar ve satıcılar Ogretiyor.com Hizmet Tanımı nda ve Kullanım Koşulları nda belirtilen bütün bu sorumlulukları anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ve ayrıca Ogretiyor.com bu sözleşmede herhangi bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar, sözleşmeyi kontrol etmek kullanıcıların sorumluluğundadır.
Scroll to Top