ASP.NET Repeater Kontrolü ve Kategorileme Mantığı Video Dersi

ASP.NET Repeater Kontrolü ve Kategorileme Mantığı


Repeater Kontrolünü kullanarak Web Projenizdeki Kategori bölümünü nasıl dinamikleştireceğinizi anlattım. Veritabanı olarak MSSQL Kullandık Veritabanı oluşturduk, veri ekledik ve son olarak Visual Studio ' da Repeater ile mantığı anlatarak Kategorilemeyi yaptık.


Scroll to Top