3. Python'da Açıklama Satırı,Operatörler,Koşula Bağlı Durumlar ve Öngüler Video Dersi

3. Python'da Açıklama Satırı,Operatörler,Koşula Bağlı Durumlar ve Öngüler


Bu bölüm pythonda açıklama satırlarının nasıl yazıldığını, operatörleri, if/elif/else ile koşula bağlı durumları ve while,for gibi döngüleri ve bunlarla ilgili örnekleri göreceğizScroll to Top