Girişimci Kime Denir ?Blog Yazısı

Girişimci Kime Denir ?

En genel ifade ile girişimci, kar amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişiye denir. Riski üzerine alıp, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkanını sağlar. Kar amacı güder, ancak tek amaç para kazanmak değil. Ekonomik bir değer ortaya koymaksızın, çeşitli yollardan, başkaları tarafından ortaya konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adı girişimcilik de değil. Ayrıca girişimci, yönetici demek değildir. Girişimcilik için en temel üç faktör da şöyle: yetenek, cesaret ve bilgi. Daha geniş kapsamda girişimcide olması gereken özelliklere bakılırsa;


 


Kendine güven duymalıdır, aynı zamanda güvenilen biri olmalıdır.


Geri adım atabilmeli ve yeniden başlayabilmelidir.


Sonuçları değerlendirebilmelidir ve mesleki riskleri üstlenebilmelidir.


Yaratıcı olmalıdır.


Cesareti olmalıdır.


Bireysel ve aynı zamanda da toplumsal olmalıdır.


İyimser ve fikir sahibi olmalıdır.


Sürükleyici ve güdüleyici olmalıdır.


Başarıya yönelmış olmalıdır.


Fırsatlardan yararlanabilmelidir.


Yeniliklere açık olmalıdır.


İşini seven biri olmalıdır.


 

Scroll to Top