Metacognition İle Kendinizi Tanıyın ve Kontrolü Elinize AlınBlog Yazısı

Metacognition İle Kendinizi Tanıyın ve Kontrolü Elinize Alın

Metacognition ya da diğer bir deyişle üstbiliş, öğrencilerin kendi öğrenme davranışlarını planladığı, izlediği, değerlendirdiği ve değişiklikler yaptığı süreçleri tanımlıyor. Metacognition’ın genellikle, metacognitive (üstbilişsel) bilgi ve metacognitive (üstbilişsel) düzenleme olmak üzere iki farklı boyuta sahip olduğu kabul edilir.


Metacognition
Metacognitive bilgi, öğrencilerin öğrenme hakkında bildiği şeyleri ifade eder. Daha detaylı açıklamak gerekirse; öğrencinin kendi bilişsel yeteneklerine ilişkin bilgisi (ör. "Tarih dersinde en çok tarihleri hatırlamakta zorlanıyorum"), öğrencinin belirli görevleri hakkındaki bilgisi (ör. "Bu bölümdeki karmaşık ifadelere yer veriliyor”), öğrencinin kendisine sunulan farklı stratejiler bilgisi (ör. "Önce metni tararsam genel anlamı anlamama yardımcı olur") gibi örnekler kullanılabilir.
Metacognitive düzenleme ise,öğrencilerin öğrenmeyle ilgili yaptığı şeyleri ifade eder. Öğrencilerin bilişsel süreçlerini nasıl izlediklerini ve kontrol ettiklerini açıklar. Örneğin, öğrenci belirli bir stratejinin istediği sonuca ulaşamadığını fark edebilir ve sonrasında farklı bir strateji denemeye karar verir.


Süreç toplam üç aşamadan oluşur


1. Planlama bu süreç için en önemli aşamalardan biridir. Bu aşamada öğrenciler öğretmenin belirlediği öğrenme hedefini değerlendirir ve göreve nasıl yaklaşacaklarını ve hangi stratejileri kullanacaklarını düşünürler. Bunu yaparken öğrencilerin kendilerine şu soruları sormaları yararlıdır:
"Yapmam istenen şey ne?"
“Hangi stratejileri kullanacağım?”
“Daha önce kullanmış olduğum, faydalı olabilecek herhangi bir strateji var mı?”
2. İzleme aşamasında, öğrenciler planlarını uygulamaya başlar ve öğrenme hedeflerine yönelik olarak yaptıkları ilerlemeyi izlerler.Öğrenciler, gerekli durumlarda, kullandıkları stratejileri değiştirmeye karar verebilirler.
3. Değerlendirme aşamasında, öğrenciler, kullandıkları stratejinin öğrenme hedeflerine ulaşmalarında ne kadar başarılı olduklarını belirler. Değerlendirme aşamasında şu sorular öğrencilere yardımcı olabilir:


"Ne kadar iyi yaptım?"
"Nasıl sorunlarla karşılaştım?"
"Bir dahaki sefer ne yapabilirim?"
"İyi stratejileri başka ne tür sorunlar için uygulayabilirim?"Metacognition, öğrenme üzerinde pozitif bir etkiye sahiptirMetacognitive uygulamalar, öğrencilerin kendi ilerlemelerini izlemelerine ve sınıfta okurken, yazarken ve problem çözerken öğrenmelerini süreçlerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Sahip oldukları kısıtlamaların üstesinden gelebilen çocuklar, metacognitive stratejileri kullanarakpotansiyellerini sonuna kadar kullanabilir ve daha fazlasını başarabilirler. 


Kaynak: http://abapsikoloji.com/metacognition-ile-kendinizi-taniyin-kontrolu-elinize-alin/

Scroll to Top