nöropazarlama: çağımızın mesleğiBlog Yazısı

nöropazarlama: çağımızın mesleği

nöropazarlama nedir


Gelişen teknolojiler, eğitimden sağlığa günlük yaşantımızdan davranışlarımıza kadar pek çok konuda belirleyici oluyor. Kişilerin satın alma ve tüketim davranışlarını belirleyen etkenleri araştıran nöro pazarlama, reklam ve pazarlamanın tüketici üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar yapılıyor.


Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nazife Güngör, Türkiyede ilk ve tek olan Nöro pazarlama Yüksek Lisans Programı ile donanımlı akademisyenler yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Son yıllarda bilim dünyasında özellikle beyin ve beynin bilinmezleri ile ilgili çalışmaların arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Güngör, şu şekilde konuştu:


“İnsanlığın sırrı beyinde. Bilim insanları insanı anlamak için insanın kara kutusu olan beynin hala bilinmez olan şifrelerini çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Üsküdar Üniversitesi’nin nörobilim, psikoloji, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerinin ortak çabalarıyla Türkiye’de bir ilk ve tek olarak açılan Nöro pazarlama Yüksek Lisans Programı da bu odaklanmanın önemli bir yansıması.


İnsanın bütün tavır ve davranışları gibi satın alma ve tüketim davranışlarının da ağırlıklı olarak beyinden kumanda edildiği anlaşıldı. İnsanın beynindeki birtakım alanlar insanda çeşitli ürün ve hizmetlere ihtiyaç yaratarak onları, satın almaya yöneltiyor. Beyinde ihtiyaç yaratmaya dönük bu alanların ise reklam, tanıtım, pazarlama gibi dış dinamikler tarafından kumanda edildiği sanılıyor.”


Pazarlama ve akademik çevrede de dikkat çekmeye ve de uygulanmaya başlanan nöro pazarlama teknikleri Türkiye’de de kullanılmaya ve dikkat toplamaya başladı.


Pazarlama alnında bilinen strateji ve uygulamaların tıkandığı bu günlerde, firmalar sektörde kalabilmek ve güçlenebilmek için fark yaratmaya ihtiyaç duyuyor. Nöropazarlama alanı firmalara sektörde kalabilme ve güçlene bilme adına önemli bir farklılığı önlerine seriyor.


Firmalar arasında yeni bir pazarlama strateji farklı olan nöro pazarlamaya çabuk adapte olacak olan firmalar, hızlı adımlarla stratejilerinde ilerlemeye devam edecek gibi gözüküyor.


 

Scroll to Top